ΙΙ. Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών

Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 23.06.2021

 1. Παραγγελία

1.1. Γενικά

Οι παρόντες Όροι Πώλησης αποτελούν την συνολική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη (εφ’ εξής καλούμενο ως «εσείς», «εσάς», «Χρήστης» ή «Πελάτης») και την εταιρεία με την επωνυμία επωνυμία «STELLA COMETA Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «STELLA COMETA» (εφ’ εξής "Εταιρεία", "εμείς", "μας" ή "εμείς").

Οι Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και στις περιπτώσεις που καλείται σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και συγκεκριμένα σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών όταν καλείται η σχετική νομοθεσία σε εφαρμογή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο της Greek E-commerce Association (GRECA) (https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).


1.2. Παραγγελία Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας

Η υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη στην Εταιρεία για να αγοράσετε συγκεκριμένο προϊόν (ή προϊόντα) τα οποία παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία για την αγορά ενός προϊόντος από την Εταιρεία, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας σας (το "E-mail"). Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, από την οποία και αγοράζετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε επί μέρους στοιχεία της παραγγελίας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την διορθώσετε. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποστολής σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό που αρμόζει στην εκάστοτε περίσταση (Τιμολόγιο Αγοράς, Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) μαζί με την παραλαβή του προϊόντος.

Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας, όταν γίνεται από φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του καταναλωτή, συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από το Νόμο, διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του. Το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη.

 

 • Tρόποι Πληρωμής
 • Οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι:

  • Βάσει ειδικής υπογεγραμμένης από τα μέρη συμφωνίας,
  • Πληρωμή με κάρτα Online και
  • Τοις μετρητοίς, κατά τους όρους του Νόμου.

  Πληρωμή με Klarna

  Η Klarna προσφέρει την επιλογή της εξόφλησης με δόσεις, σε μια ομαλή διαδικασία αγοράς με ένα κλικ που επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις πληρωμές τους όταν και όπως οι ίδιοι προτιμούν.
  Επιλέξτε την Klarna στο ταμείο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και καταχωρίστε τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής σας κάρτας. Άτοκα και χωρίς έξοδα. Στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης η Klarna θα πραγματοποιήσει μια απλή αναζήτηση σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Μετά αντί να πληρώσετε το ποσό μονομιάς, θα το εξοφλήσετε σε 3 άτοκες δόσεις ακόμα και χωρίς τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας!
  Για να είστε κατάλληλος/η για να χρησιμοποιήσετε την Klarna πρέπει:

  • Να είστε κάτοικος Ελλάδας
  • Να είστε τουλάχιστον 18 ετών
  • Να έχετε μια έγκυρη τραπεζική κάρτα
  • Να έχετε θετικό πιστωτικό ιστορικό
  • Να μπορείτε να λάβετε κωδικούς επαλήθευσης μέσω μηνύματος

   

  Η πληρωμή βάσει υπάρχουσας συμφωνίας αφορά μόνον σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης έχει έρθει σε συμφωνία με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής που δεν αναφέρεται στη λίστα (σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πελάτη θα επιλέγεται ως τρόπος η προηγούμενη της παράδοσης και πλήρως εξοφλητική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

   

  1. Tρόποι Αποστολής 

  Αποστολές εντός Αττικής & εκτός Αττικής

  • Για όλες τις παραγγελίες υπάρχει χρέωση αποστολής  4.00€.

  Χρόνος παράδοσης

  Αποστολές Προϊόντων γίνονται εντός και εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το Προϊόν που παραγγείλετε είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός Προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται μέσα σε 48-92 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, διαφορετικά έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη συναφθείσα με Εμάς σύμβαση.

  Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να εκτελεστεί σε εύλογο χρόνο και εντός του χρονικού ορίου που έχουμε θέσει αμέσως παραπάνω, ωστόσο η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 

  (α) Διότι καθυστέρησε η αποστολή του Προϊόντος από τον προμηθευτή μας, καθυστέρησε στο τελωνείο ή στη μεταφορά του και δεν το έχουμε στις αποθήκες στο χρόνο που υπολογίζαμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το Προϊόν (αν πρόκειται για παραγγελία περισσότερων Προϊόντων) ή να σας προτείνουμε κάποιο άλλο αντίστοιχο Προϊόν. 

  (β) Το Προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Σε σπάνιες περιπτώσεις ο προμηθευτής ενός Προϊόντος ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 

  (γ) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας. 

  (δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το Προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή ενημερωμένα.

  Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων Προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα Προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και εσείς δηλώσετε ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά σας, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η STELLA COMETA OE στέλνει όλες τις παραγγελίες σφραγισμένες. Σε περίπτωση που παραλάβετε την παραγγελία σας σε ανοιχτό ή κατεστραμμένο πακέτο παρακαλούμε να μην την δεχτείτε και να επικοινωνήστε αμέσως το τμήμα πωλήσεων 2107005471 ή στείλτε μας mail στο info@stellacometa.gr

  Οι παραδόσεις γίνονται με courier καθημερινά 09:00 – 17:00. Εάν επιθυμείτε πιο συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης μπορείτε να το σημειώσετε στα σχόλια της παραγγελίας σας ή σε κάποιο εκπρόσωπό μας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Το επιθυμητό ωράριο παράδοσης δεν είναι δεσμευτικό για την courier και ενδέχεται να μην ακολουθηθεί

  • Χερσαίοι Προορισμοί: αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς χερσαίους προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες
  • Νησιωτικοί Προορισμοί: αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς νησιωτικούς προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες
  • Δυσπρόσιτες Περιοχές: αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς περιοχές εκτός ορίων των κύριων πόλεων και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-4 εργάσιμες ημέρες

  ΚΥΠΡΟΣ

  Τα προϊόντα αποστέλλονται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) DHL , σε όλη την Κύπρο.

  Το κόστος αποστολής είναι 20€. 

  Για τις αποστολές στην Κύπρο η αντικαταβολή δεν ισχύει. Πληρωμές γίνονται δεκτές μόνο με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

   

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ / ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

   

  Έχετε το δικαίωμα να μας επιστρέψετε τα κοσμήματα – προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, συσκευασμένα μαζί με την πλήρη συσκευασία  τους και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, όπως την απόδειξη αγοράς, την εγγύηση κ.τ.λ. Η ημερομηνία παραλαβής προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της μεταφορικής εταιρείας. Αν δεν μπορεί να αναζητηθεί με κανένα τρόπο η απόδειξη αγοράς (π.χ. αν το κόσμημα μας σας το έχουν κάνει δώρο και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ατόμου που σας το δώρισε) ή αν δεν υπάρχει παραστατικό «κάρτας αλλαγής» τότε θα πρέπει να διαλέξετε κάποιο άλλο προϊόν προς αντικατάσταση του επιστρεφόμενου. Αν η προκύπτει διαφορά στην αξία ή προτιμάτε να διαλέξετε κάποιο άλλο προϊόν σε μελλοντική ημερομηνία, θα σας στείλουμε κουπόνι εξαργύρωσης με την ανάλογη αξία.

  Δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής έχουν όλα τα προϊόντα που βρίσκονταν σε απόθεμα κατά την επιβεβαίωση παραγγελίας όχι όμως τα προϊόντα που κατασκευάζονται για εσάς κατόπιν παραγγελιάς. Από τον κανόνα της παραπάνω περίπτωσης επιστροφής και αλλαγής προϊόντων εξαιρούνται και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να επιστραφούν μετά από ειδική παραγγελία και δεν υπάρχουν στον κατάλογο των προϊόντων ή για τα οποία ζητήθηκε τροποποίηση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, οι βέρες, τα δαχτυλίδια και όποια άλλα κοσμήματα κατασκευάζονται αποκλειστικά για εσάς, καθώς και τα σκουλαρίκια που φοριούνται σε τρύπες στα αυτιά, για λόγους υγιεινής. Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε, χωρίς να έχουν φορεθεί για χρήση αλλά μόνο για πρόβα. Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε. Επισημαίνεται ότι κατά την παραγγελία δαχτυλιδιών είναι στην ευθύνη του πελάτη να παραγγείλει το σωστό μέγεθος. Ένα δαχτυλίδι μπορεί να αλλάξει μέγεθος αλλά αυτό ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις.

  Εφόσον θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε παραλάβει, συστήνουμε να επικοινωνήσετε νωρίτερα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του stellacometa.gr προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε για τη διαδικασία επιστροφής. Κατά την αποστολή του προϊόντος σας, κι έπειτα το κατάστημα μας θα σας επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που έχετε καταβάλει κατά την αγορά σας, αφαιρώντας τα μεταφορικά που το έχουν επιβαρύνει. Τα χρήματα θα καταβληθούν σε προσωπικό σας λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει με αναφορά ΙΒΑΝ και στοιχείων δικαιούχου έπειτα από επικοινωνία με την εταιρεία μας.

  Επίσης θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Κοσμήματα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά, εκτός αν αποδειχθεί ότι ήταν ελαττωματικά κατά την αποστολή στον πελάτη. 

  Αναφορικά με επώνυμα προϊόντα, όπως ρολόγια κλπ., υπεύθυνες για τυχόν βλάβες είναι οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

  Επιστροφή που γίνεται εγκαίρως και πληροί τους παραπάνω όρους μπορεί να γίνεται με έξοδα της εταιρείας και όχι του πελάτη, αν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, κατά τα όσα αναφέρονται στους όρους συναλλαγής του e-shop, στους οποίους έχει συμφωνήσει ο πελάτης πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή μας στέλνετε το δέμα σας με χρέωση παραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος.

  Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος και μη αντικατάστασής του με κάποιο άλλο, η εταιρεία μας θα επιστρέψει το πόσο αφού ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής. 

  Κατά την επιστροφή δαχτυλιδιών ή βερών για την διαφοροποίηση του νούμερου τους και την επαναποστολή τους στον ιδιοκτήτη τους, το κόστος συνδιαμορφώνεται από την αξία της επισκευής συν τα μεταφορικά.

  Ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων σας εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Αν είχατε προπληρώσει την παραγγελία σας με PayPal, μόλις παραλάβουμε πίσω τα προϊόντα θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων σας στο λογαριασμό σας στο PayPal. Αν είχατε προπληρώσει με πιστωτική κάρτα, με την άφιξη των προϊόντων στο κατάστημά μας, ακυρώνεται η χρέωσης της κάρτας σας και τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας. Ωστόσο, αν είχατε επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητο να μας υποδείξετε το IBAN του λογαριασμού σας και το όνομα δικαιούχου όπου και θα πιστωθούν τα χρήματα των προϊόντων που επιστρέφετε εντός 5 εργάσιμων ημερών.

  Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία των προϊόντων σας εντός 24 ωρών από την ώρα επιβεβαίωσης της από πλευράς μας, είτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας: 2107005471 ή με e-mail στο: info@stellacometa.gr

  Η τρέχουσα Πολιτική Επιστροφών έχει αναρτηθεί στο site την 24/06/2021 Και η Εταιρεία επιφυλάσσεται ότι μπορεί να την αλλάξει κατά το ελεύθερα διαμορφούμενο περιεχόμενό της.